Zarząd

  • Marek Werbel – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”

  • Zbigniew Dunikowski – Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych

  • Daniel Wasylów – Zastępca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej