04.08.2023

UWAGA Mieszkańcy - ankieta ZWIK

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z ostatnimi opadami deszczu, a wraz z tym zalaniamii podtopieniami na naszych osiedlach prosimy o zapoznanie się z ofertą firmy ZWiK, która to zorganizował akcję w postaci ankiety, w której można zgłosić budynki oraz tereny, które ulegają częstemu zalaniu.

Prosimy o zapoznanie się z ankietą....

więcej
23.06.2023

Walne Zgromadzenie Członków – 22–23 czerwca

Walne Zgromadzenie Członków – 22–23 czerwca

Dwudziestego drugiego czerwca rozpoczęła się pierwsza z dwóch części zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, dwudziestego trzeciego czerwca – część druga.

więcej
09.06.2023

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że do dnia 7 czerwca 2023 roku nie wpłynęły od członków Spółdzielni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które zmieniłyby porządek obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 i 23 czerwca 2023 r.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiony w zawiadomieniu z dnia 23 maja 2023 r., ogłoszony w „Kurierze Szczecińskim” w dniu 29 maja 2023 r. oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni – nie uległ zmianie.

więcej
26.05.2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 59/PO/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach:

22 i 23 czerwca 2023 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie – w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

więcej

Nasze budynki

60 lat

W dniu 20 marca 1958 roku, w ówczesnej siedzibie delegatury Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Żeglugi w Szczecinie przy Walach Chrobrego 2 zebrało się 26 chętnych wśród pracowników pięciu działających wtedy prężnie przedsiębiorstw gospodarki morskiej: ówczesnych Zakładów Rybnych, Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”, Zarządu Portu, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych oraz Żeglugi Szczecińskiej, którzy powołali do życia Robotniczą Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Kotwica”. Dzięki podjętym przez nich działaniom 24 członków Spółdzielni w 1959 roku wprowadziło się do swych mieszkań w odkupionym od władz miejskich budynku przy al. Niepodległości 28–29. Do 1976 roku w spółdzielczości mieszkaniowej Szczecina zachodziły różne zmiany organizacyjne. Jednak wszystkie te spółdzielnie charakteryzowała wspólna cecha – inwestowały w samym sercu miasta. Małe spółdzielnie łączyły się w większe organizację, a w konsekwencji w roku 1976 zostały przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”.

Więcej historii
montaz instalacji fotowoltaicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej