30.03.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. 1 MAJA 20-29 W SZCZECINIE.

więcej
24.03.2020

Dezynfekcja

Dezynfekcja

W najbliższych dniach Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” wykona dezynfekcję pomieszczeń wspólnych we wszystkich budynkach wysokich oraz niskich. Dezynfekcji będą podlegać podłogi, poręcze, klamki, skrzynki pocztowe, kasety domofonów oraz windy (jeśli są w budynku). Preparat, którym zostanie wykonane zadanie, to DezoClean TM 100DZ.
Preparat przeznaczony jest do użytku profesjonalnego oraz posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3223/07 na obrót produktem biobójczym. Zgodnie z wymogami przepisów art. 23 ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), jednakże bardzo prosimy o zachowanie ostrożności.

więcej
17.03.2020

Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), wprowadzone zostały następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie.
W okresie od 18 marca 2020 roku do odwołania w Spółdzielni nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów.

więcej
16.03.2020

BRAK OPŁATY ZA MIESZKANIE NIE SPOWODUJE NALICZENIA ODSETEK

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju zaleca dokonywanie wszelkich płatności – w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych (za czynsz) – w formie bezgotówkowej.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku trudności z dokonaniem terminowej opłaty za miesiąc marzec 2020 roku nie zostaną naliczone odsetki do dnia 15 kwietnia 2020 roku włącznie.
Zarząd SM „Śródmieście” w Szczecinie

więcej

Nasze budynki

60 lat

W dniu 20 marca 1958 roku, w ówczesnej siedzibie delegatury Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Żeglugi w Szczecinie przy Walach Chrobrego 2 zebrało się 26 chętnych wśród pracowników pięciu działających wtedy prężnie przedsiębiorstw gospodarki morskiej: ówczesnych Zakładów Rybnych, Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”, Zarządu Portu, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych oraz Żeglugi Szczecińskiej, którzy powołali do życia Robotniczą Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Kotwica”. Dzięki podjętym przez nich działaniom 24 członków Spółdzielni w 1959 roku wprowadziło się do swych mieszkań w odkupionym od władz miejskich budynku przy al. Niepodległości 28–29. Do 1976 roku w spółdzielczości mieszkaniowej Szczecina zachodziły różne zmiany organizacyjne. Jednak wszystkie te spółdzielnie charakteryzowała wspólna cecha – inwestowały w samym sercu miasta. Małe spółdzielnie łączyły się w większe organizację, a w konsekwencji w roku 1976 zostały przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”.

Więcej historii
montaz instalacji fotowoltaicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej