02.01.2023

Zestawienie zmian w opłatach za GARAŻE obowiązujące od 01.01.2023 r.

1) Uchwała Zarządu nr 149/EE/2022 z dnia 01.12.2022 r.
– zmiana stawki za wywóz odpadów komunalnych (dotyczy lokali z naliczaną opłatą za wywóz śmieci);
2) Uchwała Zarządu nr 113/PG/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- zmiana wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy (dotyczy spółdzielczych praw do garażu oraz odrębnych własności);
3) Uchwała Zarządu nr 142 i 143/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
- zmiana stawki podatku od nieruchomości (nie dotyczy garaży z odrębną własnością);
4) Uchwała Zarządu nr 144 i 145/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
oraz Uchwała Zarządu nr 151 i 152/PC/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- zmiana stawki opłaty za dzierżawę terenu (dotyczy garaży posadowionych na terenie dzierżawionym od Miasta);
5) Zmiana stawki VAT na energię elektryczną, ciepłą wodę, centralne ogrzewanie oraz opłatę stałą na podgrzew wody z aktualnie obowiązującej 5% (tarcza antyinflacyjna) na 23% (dotyczy wyłącznie lokali z naliczaną opłatą za wyszczególnione media).

więcej
19.12.2022

Życzenia

Życzenia

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

więcej
09.12.2022

Jesień na osiedlach

Jesień na osiedlach

Zapraszamy do fotorelacji.

więcej
18.11.2022

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo
Dnia 26 listopada 2022 roku odbędzie się kolejna, 13 już edycja Dnia Otwartego
Notariatu. Jest to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana
przez Krajową Radę Notarialną oraz 11 rad izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest
edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak
również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie
dla realizacji zakładanych celów...

więcej

Nasze budynki

60 lat

W dniu 20 marca 1958 roku, w ówczesnej siedzibie delegatury Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Żeglugi w Szczecinie przy Walach Chrobrego 2 zebrało się 26 chętnych wśród pracowników pięciu działających wtedy prężnie przedsiębiorstw gospodarki morskiej: ówczesnych Zakładów Rybnych, Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”, Zarządu Portu, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych oraz Żeglugi Szczecińskiej, którzy powołali do życia Robotniczą Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Kotwica”. Dzięki podjętym przez nich działaniom 24 członków Spółdzielni w 1959 roku wprowadziło się do swych mieszkań w odkupionym od władz miejskich budynku przy al. Niepodległości 28–29. Do 1976 roku w spółdzielczości mieszkaniowej Szczecina zachodziły różne zmiany organizacyjne. Jednak wszystkie te spółdzielnie charakteryzowała wspólna cecha – inwestowały w samym sercu miasta. Małe spółdzielnie łączyły się w większe organizację, a w konsekwencji w roku 1976 zostały przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”.

Więcej historii
montaz instalacji fotowoltaicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej