10.06.2021

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REMONT BALKONÓW NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 15, 17, 19

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 15, 17, 19.

więcej
01.06.2021

Modułu e-czynsz - zaprasza

Zapraszamy do korzystania z modułu e-czynsz.

więcej
31.05.2021

Przeglądy 5-letnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecnie uprzejmie przypomina i informuje, że w roku 2021 w zasobach Spółdzielni prowadzone są obowiązkowe przeglądy 5-letnie, które obejmują sprawdzenie stanu instalacji gazowej i elektrycznej. Sprawdzenie instalacji elektrycznej obejmuje wyłącznie pomieszczenia kuchni i łazienki. Prace wykonują pracownicy firmy Complex Rafał Gajda. Natomiast, w przypadku instalacji gazowej sprawdzanie obejmuje: gazomierz, okolice gazomierza, kuchenkę gazową i podgrzewacz ciepłej wody (jeżeli występuje, tzw. junkers).
Przypominamy – każdy pracownik wykonujący przegląd posiada wystawiony przez Spółdzielnię identyfikator ze zdjęciem. Identyfikatory posiadają także zabezpieczenia, w tym hologram ze znakiem Spółdzielni...

więcej
27.05.2021

Awaria modułu e-czynsz

Z przyczyn technicznych przez kilka dni może być niedostępny moduł e-czynsz.
Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Nasze budynki

60 lat

W dniu 20 marca 1958 roku, w ówczesnej siedzibie delegatury Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Żeglugi w Szczecinie przy Walach Chrobrego 2 zebrało się 26 chętnych wśród pracowników pięciu działających wtedy prężnie przedsiębiorstw gospodarki morskiej: ówczesnych Zakładów Rybnych, Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”, Zarządu Portu, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych oraz Żeglugi Szczecińskiej, którzy powołali do życia Robotniczą Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „Kotwica”. Dzięki podjętym przez nich działaniom 24 członków Spółdzielni w 1959 roku wprowadziło się do swych mieszkań w odkupionym od władz miejskich budynku przy al. Niepodległości 28–29. Do 1976 roku w spółdzielczości mieszkaniowej Szczecina zachodziły różne zmiany organizacyjne. Jednak wszystkie te spółdzielnie charakteryzowała wspólna cecha – inwestowały w samym sercu miasta. Małe spółdzielnie łączyły się w większe organizację, a w konsekwencji w roku 1976 zostały przejęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście”.

Więcej historii
montaz instalacji fotowoltaicznych
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej