Ogłoszenia

25.02.2021

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie
oferuje do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe:

więcej
18.01.2021

Jak dbać o ciepło w mieszkaniu...

Jak dbać o ciepło w mieszkaniu...
więcej
18.01.2021

Nowa centrala telefoniczna w SM "Śródmieście"

W ostatnich dniach rozbudowana została centrala telefoniczna w Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.
Dzwoniąć, można wybrać numer wewnętrzny jak również, połączyć się bezpośrednio z działem lub poczekać na zgłoszenie się pracownika Spółdzielni.

Czytaj dalej...

więcej
21.12.2020

Ogłoszenie

Informujemy, że zawiadomienia o wysokości miesięcznych opłat dotyczących lokali mieszkalnych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., zostaną dostarczone w miesiącu styczniu 2021 r.
Wynika to z konieczności wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych.
W związku z tym dane przedstawiane w aplikacji „e-czynsze” w pierwszych dniach stycznia 2021 r. będą opłatami przed zmianami.
Ponadto informujemy, że wnioski na dodatek mieszkaniowy będą wydawane po 15.01.2021 r.

więcej
25.11.2020

Odczyty wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 23 grudnia do 30 grudnia 2020 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu sierpniu 2020 r. przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 31.12.2020 r.
Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:
...

 

więcej
13.11.2020

INFORMACJA

(wyłącznie dla osób, które upoważniły Spółdzielnię do pobierania opłat za mieszkanie, garaż lub lokal użytkowy w drodze Polecenia Zapłaty)

więcej
10.11.2020

Elektrośmieci - co zrobić?

Elektrośmieci - co zrobić?

Mieszkańcy Szczecina, którzy są w posiadaniu zużytych dużych i ciężkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych mają możliwość skorzystania z usługi ich bezpłatnego odbioru z domu. W tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 509 340 000.

więcej
26.08.2020

Oferta pracy – Inspektor nadzoru

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
poszukuje Kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Szczecin
Opis stanowiska:

więcej
12.08.2020

Uwaga - odczyty wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 17 sierpnia do 26 sierpnia 2020 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu kwietniu 2020 r. przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 31.08.2020 r.
Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:

 

więcej
07.08.2020

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 32 Statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w siedzibie Spółdzielni, ul. Ofiar Oświęcimia 6, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Zgodnie z uchwałą nr 9/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28.05.2020 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie uchwały nr 146/PO/2020 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 17.07.2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się:
Czytaj dalej..

więcej
22.06.2020

Nowe miejsce Punktu Kasowego

Nowe miejsce Punktu Kasowego

Z dniem 22 czerwca 2020 r. dla Państwa bezpieczeństwa oraz wygody, uruchomiony zostaje nowy punkt kasowy w Admisnitracji Nr 2, przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie, z następującymi obostrzeniami:
1. Przy okienku może znajdować się jedna osoba.
2. Zachowany musi być odstęp min. 2 m pomiędzy osobami.
3. Zalecana jest płatność kartą płatniczą.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 10.00-14.00, przerwa techniczna: 12.30-12.45.

więcej
04.06.2020

Uwaga – dzień wolny

Uprzejmie informujemy członków Spółdzielni i interesantów, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) BIURO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI oraz ADMINISTRACJE OSIEDLOWE będą NIECZYNNE.
Awarie należy zgłaszać (całodobowo) do Pogotowia Spółdzielczego:
- LOKATORSKIE – tel. 19 473; 91-422-45-24
- DŹWIGOWE – tel. 19 282

więcej
04.06.2020

Dezynfekcja

Dezynfekcja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” wykona dezynfekcję pomieszczeń wspólnych we wszystkich budynkach wysokich oraz niskich. Dezynfekcji będą podlegać podłogi, poręcze, klamki, skrzynki pocztowe, kasety domofonów oraz windy (jeśli są w budynku). Preparat, którym zostanie wykonane zadanie, to MYCETOX S.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności.

więcej
27.05.2020

Ogłoszenie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU BALKONÓW NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 23, 25, 27. ETAP I

więcej
04.05.2020

Punkt kasowy – otwarty od 4.05.2020

Punkt kasowy – otwarty od 4.05.2020

Przedłużający się czas trwania pandemii oraz prośby naszych Mieszkańców skłoniły Zarząd Spółdzielni do podjęcia decyzji o uruchomieniu z dniem 4 maja 2020 r. punktu kasowego.

więcej
08.04.2020

Nowe możliwości opłacania czynszu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju zaleca się dokonywanie wszelkich płatności – w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych (za czynsz) – w formie bezgotówkowej. Kasa Spółdzielni jest nieczynna do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku trudności z dokonaniem terminowej opłaty za miesiąc kwiecień 2020 roku nie zostaną naliczone odsetki do dnia 15 maja 2020 roku włącznie.
Istnieje także możliwość odbioru gotowych poleceń przelewu za „czynsz”.
Gotowe polecenia przelewu można wykorzystać do dokonania opłaty w dowolnym banku lub placówce pocztowej...

więcej
06.04.2020

Polecenie zapłaty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że istnieje możliwość odbioru gotowych poleceń przelewu za „czynsz”.
Gotowe polecenie przelewu zawiera wszystkie niezbędne informacje do dokonania przelewu, w tym o:
• indywidulanym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
• wysokości naliczeń opłat eksploatacyjnych za bieżący miesiąc.

więcej
30.03.2020

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKÓW PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. 1 MAJA 20-29 W SZCZECINIE.

więcej
17.03.2020

Szanowni Mieszkańcy!

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), wprowadzone zostały następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie.
W okresie od 18 marca 2020 roku do odwołania w Spółdzielni nie ma możliwości bezpośredniej obsługi interesantów.

więcej
12.03.2020

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?
więcej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej