Ogłoszenia

23.08.2019

Obwieszczenie o drugiej licytacji

Obwieszczenie o drugiej licytacji

Informujemy, że Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak prowadzi egzekucję ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, położonego w Szczecinie 70-404, Niepodległości 34.

 

więcej
20.08.2019

Harmonogram odczytu i wymiany podzielników kosztów c.o.

Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2019 r. rozpoczynają się w zasobach Spółdzielni odczyty podzielników kosztów c.o. z jednoczesną ich wymianą na nowe. Nowo montowanymi podzielnikami będą urządzenia marki Apator model E-ITN 30.51

więcej
09.08.2019

Dzień wolny

Uprzejmie informujemy członków Spółdzielni i interesantów, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek)
BIURO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI oraz ADMINISTRACJE OSIEDLOWE
będą NIECZYNNE
Awarie należy zgłaszać (całodobowo) do Pogotowia Spółdzielczego:
- LOKATORSKIE – tel. 19 473; 91-422-45-24
- DŹWIGOWE – tel. 19 282

więcej
06.08.2019

Odczyty wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 22 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu kwietniu 2019r przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 31.08.2019 r

więcej
08.07.2019

Czasowe wstrzymanie dostawy ciepła systemowego

W imieniu Szczecińskiej Energetyki Cieplnej informujemy o czasowym wstrzymaniu dostawy ciepła systemowego, w terminie:
od: 09.07.2019 – g. 8:00
do: 11.07.2019 – g. 20:00
Obiekty objęte wyłączeniem zlokalizowane są pod następującymi adresami:
1. Tarpanowa 20-44
2. Focza 12-16
3. Świstacza 1-19

więcej
24.06.2019

Informacja w sprawie zmian opłat za wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że z dniem 02.07.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zmienia ceny dostawy wody wraz z odprowadzeniem ścieków. W związku z podwyżką ceny wody Zarząd w dniu 19.06.2019 r. uchwala co następuje:

więcej
29.05.2019

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że do dnia 29 maja 2019 roku nie wpłynęły od członków Spółdzielni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które zmieniłyby porządek obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 13, 14 czerwca 2019 r.

więcej
24.05.2019

Ogłoszenie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU BALKONÓW NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SZCZECINIE
PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 23, 25, 27. ETAP I, II

więcej
21.05.2019

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 31 ust. 1 i § 32 statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w siedzibie Spółdzielni, ul. Ofiar Oświęcimia 6, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

        Zgodnie z uchwałą nr 10/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 10.04.2019 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części i zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie uchwały nr 99/PO/2019 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 17.04.2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się:

więcej
10.05.2019

Prace na budynkach

Szanowni Mieszkańcy,
od 16 kwietnia do 30 maja będą prowadzone prace związane z instalacją fotowoltaiki na dachu budynku...

więcej
19.04.2019

Życzenia

Życzenia

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie najbliższych
oraz wesołego „Alleluja”.
życzą 
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” 

 

więcej
25.03.2019

Odczyty wodomierzy

Informujemy, że w dniach od 16 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu grudniu 2018 r. przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 30.04.2019 r.
Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:
– adres lokalu;
– nr wodomierza (znajduje się na tarczy wodomierza);
– instalacja wody ciepłej czy zimnej;
– odczyt wskazania z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
– datę wykonania odczytu;
– tel. kontaktowy do osoby dokonującej odczytu.

 

więcej
13.02.2019

II licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego – informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” informuje, że w dniu 12-04-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w Sali nr 50 odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy al. Niepodległości 34 o powierzchni użytkowej 517 m2

Suma oszacowania wynosi 1.954.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1.303.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 195.450,00 zł.

Szczegóły drugiej licytacji poniżej.

 

więcej
24.01.2019

Informacja dla mieszkańców w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania

więcej
12.12.2018

Godziny pracy spółdzielni w okresie świątecznym

U W A G A !
Uprzejmie informujemy członków Spółdzielni i interesantów, że:

w dniu 17 grudnia br. (poniedziałek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE CZYNNADO GODZ. 15.30
KASA do godz. 15.00

w dniu 24 grudnia br.
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA
PRZEPRASZAMY

 Awarie należy zgłaszać (całodobowo) do Pogotowia Spółdzielczego:
- LOKATORSKIE – tel. 19 473; 91-422-45-24
- DŹWIGOWE – tel. 19 282 

U W A G A !
Uprzejmie informujemy członków Spółdzielni i interesantów, że wyjątkowo w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
SPÓŁDZIELNIA  BĘDZIE CZYNNA w godz. 700 - 15.00
KASA czynna od 9.00 do 14.00

______________________________________________________________________

Awarie należy zgłaszać (całodobowo) do Pogotowia Spółdzielczego:
- LOKATORSKIE – tel. 19 473; 91-422-45-24
- DŹWIGOWE – tel. 19 282

 

więcej
22.11.2018

Odczyty wodomierzy – grudzień 2018

Informujemy, że w dniach od 11 grudnia do 19 grudnia 2018 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu sierpniu 2018r przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 24.12.2018 r.
Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:
– adres lokalu;
– nr wodomierza (znajduje się na tarczy wodomierza);
– instalacja wody ciepłej czy zimnej;
– odczyt wskazania z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;
– datę wykonania odczytu;
– tel. kontaktowy do osoby dokonującej odczytu.

Odczyty wodomierzy w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem pracownicy Spółdzielni będą przeprowadzać w okresie 17-21 grudnia 2018r. Obecność w mieszkaniu przy takim odczycie nie jest wymagana.
Informację na temat przeprowadzanych odczytów udzielane są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 91 423 93 00 w. 335, 340.
Informujemy, że wszystkie budynki w Administracji Osiedlowej nr. 1 zostały opomiarowane radiowo.
Uwaga:
Nie ma możliwości podawania telefonicznie odczytów wodomierzy do Spółdzielni.

 

więcej
24.08.2018

Oferty najmu lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie

oferuje do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe:


1. al. Wyzwolenia 75B; pow. 139,60 mkw; położenie: piwnica; branża: handel, biuro, magazyn
2. ul. Kopernika 3-5/03Pasaż A-Z 52,70 m2 (brutto); pow. 28,20 mkw (netto); położenie: piwnica; branża: handel, biuro, usługi

Oferty z propozycją stawki najmu oraz rodzajem prowadzonej działalności
należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu 91 42 39 300 wewn. 324
oraz w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”.

więcej
03.08.2018

Odczyty wodomierzy – sierpień 2018

Informujemy, że w dniach od 20 do 29 sierpnia 2018 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu kwietniu 2018r przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 31.08.2018 r.

więcej
15.06.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” zaprasza mieszkańców na Piknik

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” zaprasza mieszkańców na Piknik

23 czerwca na terenie Psiej Polany w Parku Kasprowicza odbędzie się bezpłatny Piknik Fit&Eco dla mieszkańców Szczecina. W programie m.in. koncerty szczecińskich zespołów, pokazy gotowania, foodtrucki, wspólne ćwiczenia. Wszystko z okazji obchodów przypadającego w tym roku 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

więcej
15.06.2018

RODO - informacja

RODO - informacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO,

więcej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej