Ogłoszenia

29.03.2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PIONOWEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W SZCZECINIE PRZY UL. TARPANOWEJ 32, 34, 36 WRAZ Z WYKONANIEM REGULACJI INSTALACJI ORAZ SPORZĄDZENIEM DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

więcej
22.02.2024

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W SZCZECINIE PRZY UL. JÓZEFA 3, 4, 4 A WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

więcej
18.01.2024

Ograniczenia w dostawie ciepła i ciepłej wody

Szanowni Mieszkańcy,
18 stycznia br. Spółdzielnia otrzymała stanowisko Szczecińskiej Energetyki Cieplnej w sprawie dostarczania ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, które przedstawiamy poniżej:

więcej
02.01.2024

Informacja w sprawie zmian opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że z dniem 20.12.2023 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zmienia ceny dostawy wody wraz z odprowadzeniem ścieków. W związku z podwyżką ceny wody Zarząd w dniu 21.12.2023 r. uchwala co następuje:

 

więcej
12.12.2023

Przetarg - ul. Jana Kazimierza 21 (2)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PIONOWEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W SZCZECINIE PRZY UL. JANA KAZIMIERZA 21.

więcej
07.12.2023

Przetarg - ul. Jana Kazimierza 21 (1)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ZABUDÓW BALKONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL.MALCZEWSKIEGO 8A-8B ORAZ JANA KAZIMIERZA 21

więcej
07.12.2023

Przetarg - ul. Hoża 1

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BALUSTRAD BALKONOWYCH I REMONT PŁYT BALKONOWYCH- III ETAP 33 SZT. ELEWACJA FRONTOWA, SEGMENT C BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. HOŻEJ 1

więcej
09.10.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2023, 2024 i 2025 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2023, 2024 i 2025 rok.

więcej
06.10.2023

Informacja w sprawie zmian opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że z dniem 26.10.2023 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zmienia ceny dostawy wody wraz z odprowadzeniem ścieków.

więcej
06.10.2023

Rozruchu centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” zawiadamia, że w zasobach: Administracji Osiedlowej Nr 1 i 2 od dnia 5 października 2023 r. Szczecińska Energetyka Cieplna przystępuje do rozruchu i uzupełniania wody w instalacji centralnego ogrzewania w Państwa mieszkaniach i budynkach.

 

więcej
22.08.2023

Spotkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” informuje, iż istnieje możliwość spotkania z członkiem Rady Nadzorczej w pierwszy lub trzeci wtorek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu dokonanym w sekretariacie Spółdzielni, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień spotkania. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail, najlepiej ze wskazaniem sprawy, która miałaby być poruszona na spotkaniu.

więcej
04.08.2023

UWAGA Mieszkańcy - ankieta ZWIK

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z ostatnimi opadami deszczu, a wraz z tym zalaniamii podtopieniami na naszych osiedlach prosimy o zapoznanie się z ofertą firmy ZWiK, która to zorganizował akcję w postaci ankiety, w której można zgłosić budynki oraz tereny, które ulegają częstemu zalaniu.

Prosimy o zapoznanie się z ankietą....

więcej
26.05.2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 59/PO/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach:

22 i 23 czerwca 2023 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie – w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

więcej
25.04.2023

Dzień wolny

Uprzejmie informujemy członków Spółdzielni i interesantów, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek)
BIURO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI oraz ADMINISTRACJE OSIEDLOWE będą NIECZYNNE

Awarie należy zgłaszać (całodobowo) do Pogotowia Spółdzielczego:
- LOKATORSKIE – tel. 19 473; 91-423-22-44
- DŹWIGOWE – tel. 19 282

 

więcej
28.03.2023

Przetarg nieograniczony

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT – WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYMIANA OŚWIETLENIA KLATEK SCHODOWYCH NA LED W BUDYNKU MIESZKLANYM POŁOŻONYM W SZCZECINIE PRZY UL. CZESŁAWA 5

więcej
08.03.2023

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PŁYT BALKONOWYCH ORAZ BALUSTRAD 
– 22 SZT. I ETAP BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY AL. WYZWOLENIA 68

więcej
13.02.2023

Parking przy budynku Wojska Polskiego 35-39

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście informuje, że prace udało się zakończyć przed planowanym terminem, w związku z powyższym ponownie uruchomiony został dostęp do podwórza (parkingu) przy al. Wojska Polskiego 35, 37, 39 w Szczecinie.

Dziękujemy za współpracę.

więcej
20.01.2023

Zestawienie zmian w opłatach za mieszkania

UWAGA
W związku z możliwymi opóźnieniami w dostarczaniu zawiadomień o zmianie wysokości opłat za mieszkania (obowiązującymi od 01.01.2023 r.) Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania odsetek za styczeń br. do dnia 28.02.2023 r.

Zestawienie zmian w opłatach za MIESZKANIA obowiązujące od 01.01.2023 r.
1) Uchwała Zarządu nr 113/PG/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- zmiana wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy (dotyczy spółdzielczych praw oraz odrębnych własności);
2) Uchwała Zarządu nr 139/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
- zmiana stawki podatku od nieruchomości (nie dotyczy mieszkań z odrębną własnością);
3) Uchwała Zarządu nr 153/EE/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- zmiana stawki za wywóz odpadów komunalnych
4) zmiana stawki za gaz (dotyczy budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze)...

więcej
02.01.2023

Zestawienie zmian w opłatach za GARAŻE obowiązujące od 01.01.2023 r.

1) Uchwała Zarządu nr 149/EE/2022 z dnia 01.12.2022 r.
– zmiana stawki za wywóz odpadów komunalnych (dotyczy lokali z naliczaną opłatą za wywóz śmieci);
2) Uchwała Zarządu nr 113/PG/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- zmiana wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy (dotyczy spółdzielczych praw do garażu oraz odrębnych własności);
3) Uchwała Zarządu nr 142 i 143/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
- zmiana stawki podatku od nieruchomości (nie dotyczy garaży z odrębną własnością);
4) Uchwała Zarządu nr 144 i 145/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
oraz Uchwała Zarządu nr 151 i 152/PC/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- zmiana stawki opłaty za dzierżawę terenu (dotyczy garaży posadowionych na terenie dzierżawionym od Miasta);
5) Zmiana stawki VAT na energię elektryczną, ciepłą wodę, centralne ogrzewanie oraz opłatę stałą na podgrzew wody z aktualnie obowiązującej 5% (tarcza antyinflacyjna) na 23% (dotyczy wyłącznie lokali z naliczaną opłatą za wyszczególnione media).

więcej
18.11.2022

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo
Dnia 26 listopada 2022 roku odbędzie się kolejna, 13 już edycja Dnia Otwartego
Notariatu. Jest to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana
przez Krajową Radę Notarialną oraz 11 rad izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest
edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak
również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie
dla realizacji zakładanych celów...

więcej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej