Ogłoszenia

30.08.2023

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2023, 2024 i 2025 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2023, 2024 i 2025 rok.

więcej
22.08.2023

Spotkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” informuje, iż istnieje możliwość spotkania z członkiem Rady Nadzorczej w pierwszy lub trzeci wtorek miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu dokonanym w sekretariacie Spółdzielni, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień spotkania. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail, najlepiej ze wskazaniem sprawy, która miałaby być poruszona na spotkaniu.

więcej
04.08.2023

UWAGA Mieszkańcy - ankieta ZWIK

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z ostatnimi opadami deszczu, a wraz z tym zalaniamii podtopieniami na naszych osiedlach prosimy o zapoznanie się z ofertą firmy ZWiK, która to zorganizował akcję w postaci ankiety, w której można zgłosić budynki oraz tereny, które ulegają częstemu zalaniu.

Prosimy o zapoznanie się z ankietą....

więcej
26.05.2023

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 59/PO/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach:

22 i 23 czerwca 2023 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie – w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

więcej
25.04.2023

Dzień wolny

Uprzejmie informujemy członków Spółdzielni i interesantów, że w dniu 2 maja 2023 r. (wtorek)
BIURO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI oraz ADMINISTRACJE OSIEDLOWE będą NIECZYNNE

Awarie należy zgłaszać (całodobowo) do Pogotowia Spółdzielczego:
- LOKATORSKIE – tel. 19 473; 91-423-22-44
- DŹWIGOWE – tel. 19 282

 

więcej
28.03.2023

Przetarg nieograniczony

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE” z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT – WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYMIANA OŚWIETLENIA KLATEK SCHODOWYCH NA LED W BUDYNKU MIESZKLANYM POŁOŻONYM W SZCZECINIE PRZY UL. CZESŁAWA 5

więcej
08.03.2023

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŚRÓDMIEŚCIE”
z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PŁYT BALKONOWYCH ORAZ BALUSTRAD 
– 22 SZT. I ETAP BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY AL. WYZWOLENIA 68

więcej
13.02.2023

Parking przy budynku Wojska Polskiego 35-39

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście informuje, że prace udało się zakończyć przed planowanym terminem, w związku z powyższym ponownie uruchomiony został dostęp do podwórza (parkingu) przy al. Wojska Polskiego 35, 37, 39 w Szczecinie.

Dziękujemy za współpracę.

więcej
20.01.2023

Zestawienie zmian w opłatach za mieszkania

UWAGA
W związku z możliwymi opóźnieniami w dostarczaniu zawiadomień o zmianie wysokości opłat za mieszkania (obowiązującymi od 01.01.2023 r.) Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania odsetek za styczeń br. do dnia 28.02.2023 r.

Zestawienie zmian w opłatach za MIESZKANIA obowiązujące od 01.01.2023 r.
1) Uchwała Zarządu nr 113/PG/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- zmiana wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy (dotyczy spółdzielczych praw oraz odrębnych własności);
2) Uchwała Zarządu nr 139/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
- zmiana stawki podatku od nieruchomości (nie dotyczy mieszkań z odrębną własnością);
3) Uchwała Zarządu nr 153/EE/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- zmiana stawki za wywóz odpadów komunalnych
4) zmiana stawki za gaz (dotyczy budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze)...

więcej
02.01.2023

Zestawienie zmian w opłatach za GARAŻE obowiązujące od 01.01.2023 r.

1) Uchwała Zarządu nr 149/EE/2022 z dnia 01.12.2022 r.
– zmiana stawki za wywóz odpadów komunalnych (dotyczy lokali z naliczaną opłatą za wywóz śmieci);
2) Uchwała Zarządu nr 113/PG/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- zmiana wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy (dotyczy spółdzielczych praw do garażu oraz odrębnych własności);
3) Uchwała Zarządu nr 142 i 143/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
- zmiana stawki podatku od nieruchomości (nie dotyczy garaży z odrębną własnością);
4) Uchwała Zarządu nr 144 i 145/PC/2022 z dnia 25.11.2022 r.
oraz Uchwała Zarządu nr 151 i 152/PC/2022 z dnia 08.12.2022 r.
- zmiana stawki opłaty za dzierżawę terenu (dotyczy garaży posadowionych na terenie dzierżawionym od Miasta);
5) Zmiana stawki VAT na energię elektryczną, ciepłą wodę, centralne ogrzewanie oraz opłatę stałą na podgrzew wody z aktualnie obowiązującej 5% (tarcza antyinflacyjna) na 23% (dotyczy wyłącznie lokali z naliczaną opłatą za wyszczególnione media).

więcej
18.11.2022

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo
Dnia 26 listopada 2022 roku odbędzie się kolejna, 13 już edycja Dnia Otwartego
Notariatu. Jest to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana
przez Krajową Radę Notarialną oraz 11 rad izb notarialnych. Nadrzędnym celem DON-u jest
edukowanie społeczeństwa w tych obszarach prawa, które leżą w kompetencjach notariuszy, jak
również informowanie o rodzajach umów i czynnościach notarialnych, które będą odpowiednie
dla realizacji zakładanych celów...

więcej
19.10.2022

Informacja w sprawie zmian opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że z dniem 26.10.2022 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zmienia ceny dostawy wody wraz z odprowadzeniem ścieków. W związku z podwyżką ceny wody Zarząd w dniu 13.10.2022 r. uchwala co następuje:

więcej
21.09.2022

Ciepła woda i centralne ogrzewanie

Ciepła woda i centralne ogrzewanie

Szanowni Mieszkańcy,
21 września br. Spółdzielnia otrzymała stanowisko Szczecińskiej Energetyki Cieplnej w sprawie dostarczania ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, które przedstawiamy poniżej:

więcej
18.07.2022

E-korespondencja – szybki i eko-logiczny dostęp do dokumentów

Informujemy, że od dnia 01.07.2022 roku istnieje możliwość otrzymywania części korespondencji ze Spółdzielni drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail).

Będziemy mogli wysyłać w formie elektronicznej:
• informacje o zmianach w opłatach,
• rozliczenia za wodę,
• zawiadomienia o ewentualnych zaległościach w opłatach do 3 m-cy.

Katalog dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną w przyszłości będzie poszerzany.

więcej
18.06.2022

Deklaracje CEEB

Spółdzielnia informuje, że deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB składa Spółdzielnia, a tym samym lokatorzy są zwolnieni z tego obowiązku.

więcej
30.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 32 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółdzielni, w związku z uchwałą nr 8/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie na części i ustalania zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 58/PO/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiadamia członków Spółdzielni, że w dniach

23 i 24 czerwca 2022 r.
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2,
odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

więcej
25.05.2022

Podaj nam swojego e-maila...

Podaj nam swojego e-maila...

Od 1 czerwca br. na naszej stronie internetowej dostępne będą szczegółowe informacje dotyczące korespondencji ze Spółdzielnią drogą elektroniczną. Prosimy śledzić bieżące informacje.

więcej
16.05.2022

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”
ul. Ofiar Oświęcimia 6 w Szczecinie
oferuje do wynajęcia niżej wymienione lokale użytkowe:

więcej
01.03.2022

Informacja o pracy Spółdzielni od 7 marca 2022 r.

Z dniem 7 marca 2022 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” wznawia bezpośrednią obsługę Meszkańcow oraz Interesantów.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego, w tym w szczególności zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, podczas wizyty w Spółdzielni lub Administracji.

więcej
20.01.2022

Co zrobić z choinką po świętach

Co zrobić z choinką po świętach

Jak co roku po świętach Bożego Narodzenia pojawia się pytanie, co zrobić ze świątecznym drzewkiem?

więcej
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej