Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.

Może być podzielone na części, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczyła 500.

Decyzję o tym, czy zwoływane Walne Zgromadzenie Członków ma być podzielone na części, każdorazowo podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.

W takich przypadkach Rada Nadzorcza ustala zasady podziału i dokonuje podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, biorąc za podstawę liczbę członków Spółdzielni – na dzień podejmowania uchwały – przydzielonych do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości, wspólne lub podobne problemy gospodarcze i organizacyjne członków Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej