Rada Nadzorcza

 • Marek Zenker – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Jerzy Kujawski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • Teresa Jarząbek – Sekretarz Rady

 • Krystyna Wołoszczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Irena Siałkowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

 • Barbara Gradek – Sekretarz Komisji

 • Teresa Łachmańska – Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i Samorządowo-Organizacyjnej

 • Mariusz Bojarun – Zastępca Przewodniczącej Komisji

 • Joanna Spławska – Sekretarz Komisji

 • Ewa Kołłątaj – Przewodnicząca Komisji Eksploatacyjno-Technicznicznej

 • Teresa Sękalska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

 • Przemysław Jaksina – Sekretarz Komisji
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej