Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA
__________________________________________

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, która gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w trybie art. 6 oraz art. 9.
Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO  do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Szczegóły w pliku: SM Śródmieście Klauzula informacyjna .pdf

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej