Dział Eksploatacyjno-Techniczny

Godziny pracy działu:

  • poniedziałek 9.00–17.00
  • wtorek – piątek 7.00–15.00

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek 9.00–17.00
  • wtorek – piątek 7.00–15.00

Kierownik Działu

Tomasz Wojciechowski
pokój 11, tel. 91 423 93 00 w. 329

Z-ca Kierownika Działu

Anna Pogorzelska
pokój 2, tel. 91 423 93 00 w. 336

Zespół 

Dariusz Czerniakowski
pokój 10, tel. 91 423 93 00 w. 335

Konrad Grzybowski
pokój 10, tel. 91 423 93 00 w. 335

Anna Małyszka 
pokój 1, tel. 91 423 93 00 w. 382

Piotr Łapiński
pokój 1, tel. 91 423 93 00 w. 382

Robert Adamczyk
pokój 1, tel. 91 423 93 00 w. 359

Karolina Olbrych
pokój 1, tel. 91 423 93 00 w. 359

Anna Zaleska
pokój 1, tel. 91 423 93 00 w. 359

Kazimierz Trusewicz
pokój 3, tel. 91 423 93 00 w. 340

Adam Kindur
pokój 3, tel. 91 423 93 00 w. 340

Podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się dział:

  1. opracowywanie i zawieranie umów o roboty, dostawy mediów i usług, sporządzanie kalkulacji w tym zakresie, rejestrowanie umów, uczestniczenie we wprowadzaniu wykonawców,
  2. opracowywanie, przy współudziale Administracji Osiedlowych, programu poprawy warunków zamieszkiwania (rozwiązywanie problemów termorenowacji, instalowania indywidualnych liczników i podzielników kosztów, dokonywanie wyborów urządzeń do opomiarowania, zawieranie umów z dostawcami tych urządzeń),
  3. nadzorowanie wszystkich spraw związanych z montażem zaworów termostatycznych i podzielników kosztów, odbiór robót, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących funkcjonowania urządzeń pomiarowych,
  4. organizowanie przetargów na wykonanie robót remontowych, modernizacyjnych, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  5. nadzorowanie prac remontowo-budowlanych, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, dokonywanie odbioru robót i usług, prowadzenie przeglądów pogwarancyjnych, kontrola i rozliczanie kaucji pogwarancyjnych,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej