Dział Członkowski, Gospodarki Nieruchomościami i Przekształceń Własnościowych

Godziny pracy działu:

  • poniedziałek 9.00–17.00
  • wtorek – piątek 7.00–15.00

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek 9.00–17.00
  • wtorek – piątek 7.00–15.00

Kierownik Działu

Krzysztof Ziętek
pokój 5, tel. 91 423 93 11 w. 325

Z-ca Kierownika Działu

Justyna Czyżewska
pokój 6, tel. 91 423 93 00 w. 321

Zespół ds. Lokali Mieszkalnych sprawy członkowsko - mieszkaniowe

Justyna Czyżewska
pokój 6, tel. 91 423 93 00 w. 321

Joanna Młodyszewska
pokój 6, tel. 91 423 93 00 w. 322

Kamila Kusiak-Kościk
pokój 8, tel. 91 423 93 00 w. 347

Malwina Brzozowska 
pokój 8, tel. 91 423 93 00 w. 324

 

Podstawowe zgadnienia, którymi zajmuje się zaspół:

  1. Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni oraz prowadzenie spraw związanych z ustaniem członkostwa w Spółdzielni,
  2. Kompletowanie dokumentacji członkowskiej w zakresie nabywania praw członkowskich przez osoby bliskie – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzenie rejestru zawartych umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych oraz ustanawianie na rzecz członków Spółdzielni prawa odrębnej własności lokali,
  3. Kompletowanie dokumentacji związanej z nabywaniem lokali w drodze zawartych umów, licytacji, dziedziczenia, zapisu lub przetargu ,
  4. Prowadzenie rejestru członków i umów w kolejności ustanawiania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, użytkowych - w tym garaży,
  5. Załatwianie spraw związanych z przekształceniem praw do lokali na prawa własnościowe, prowadzenie rejestru wydanych umów o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, i prawa odrębnej własności lokali,
  6. Prowadzenie spraw związanych z wykluczeniem, wykreśleniem z rejestru członków Spółdzielni i załatwianie wszelkich formalności prawnych w tym zakresie,

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej