E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
28
10.2020

Zmiany w sposobie obsługi mieszkańców

Zmiany w sposobie obsługi mieszkańców

SZANOWNI PAŃSTWO, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego i związane z tym zmiany w organizacji pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” przekazujemy Państwu komplet druków i procedur niezbędnych do zarejestrowania nowego/nowych właścicieli lokali.
Druki można wypełnić w domu i podpisane wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl, lub gdy nie ma takiej możliwości wypełnione i podpisane druki zostawić w Spółdzielni, w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Spółdzielni.
W ciągu ok. 10 dni od daty wpływu dokumentów do Spółdzielni nowy właściciel otrzyma wymiar opłat za korzystanie z mieszkania na wskazany adres korespondencyjny.

Ważne!
Prosimy Państwa o wpisywanie w druku zawierającym informacje o adresie do korespondencji również (jeżeli macie Państwo taką możliwość) adresu poczty elektronicznej. Ułatwi to kontakt w sytuacji, gdy nie będzie możliwa korespondencja z Państwem za pośrednictwem Poczty Polskiej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NABYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

KOMPLET DOKUMENTÓW PRZY NABYCIU SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

(umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa o podział majątku, umowa o dział spadku i inne)

Druki do złożenia:

Wybór członka Spółdzielni – dotyczy jedynie sytuacji gdy właścicielami stały się osoby obce w częściach ułamkowych (jeżeli nabywają prawo małżonkowie, lub jedna osoba – proszę ten druk pominąć, te osoby bowiem stają się z mocy prawa, automatycznie i bezpłatnie członkami Spółdzielni z dniem podpisania umowy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Członkowskim – tel: 91-423-93-00 wew. 321 lub 322 (plik - wyrazenie zgody na zostaniem czlonkiem sm.pdf)
Druk dotyczący adresu do korespondencji (plik - adres do korespondencji.pdf)
Klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych (plik - klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych.pdf)
Karta informacyjna (plik - karta informacyjna.pdff)
Oświadczenie o ilości osób (plik - oswiadczenie o ilosci osob.pdf)
UWAGA!
Kancelaria notarialna wyśle do Spółdzielni akt notarialny, który Państwo zawarliście, bowiem ma taki obowiązek ustawowy.
Dlatego też do przygotowanych druków nie należy dołączać aktu notarialnego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

KOMPLET DOKUMENTÓW PRZY NABYCIU PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

(umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa o podział majątku, umowa o dział spadku umowa dożywocia i inne)

Druki do złożenia:

1. Druk dotyczący adresu do korespondencji (plik - adres do korespondencji.pdf)
2. Klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych (plik - klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych.pdf)
3. Karta informacyjna (plik - karta informacyjna.pdf)
4. Oświadczenie o ilości osób (plik - oswiadczenie o ilosci osob.pdf)
UWAGA!
Do przygotowanych druków należy dołączyć kopię aktu notarialnego nabycia nieruchomości bowiem Kancelaria Notarialna nie zawiadomi Spółdzielni o dokonanej zmianie właściciela lokalu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁY ZE STANAMI WODOMIERZY (CW i ZW) I PODZIELNIKÓW CIEPŁA

Po zbyciu lokalu w celu jego rozliczenia przez działy Spółdzielni prosimy o złożenie protokołów ze stanami liczników na wodę i protokołów ze stanami podzielników ciepła w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Spółdzielni lub o przesłanie tych protokołów pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl

Prosimy również o wskazanie adresu do korespondencji aby można było Państwa poinformować o ewentualnej niedopłacie czy też nadpłacie przy ostatecznym rozliczeniu za centralne ogrzewanie.
Możecie Państwo podać też numer konta, na które Dział Czynszów przekaże nadpłatę z rozliczeń.

UWAGA!
Gdy nastąpiło zbycie prawa odrębnej własności do przygotowanych druków należy dołączyć kopię aktu notarialnego zbycia nieruchomości bowiem Kancelaria Notarialna nie zawiadomi Spółdzielni o dokonanej zmianie właściciela lokalu.

Gdy nastąpiło zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kancelaria notarialna wyśle do Spółdzielni akt notarialny, który Państwo zawarliście, bowiem ma taki obowiązek ustawowy. Dlatego też do przygotowanych druków nie należy dołączać aktu notarialnego.

WAŻNE!
W celu zapewnienia Państwu prawidłowego rozliczenia uprzejmie prosimy aby przed dostarczeniem/wysłaniem ww. dokumentów skontaktować się z Działem Czynszów – tel.: 91-423-93-00 wew. 383, 385 lub 356.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIE ZGONU WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA LOKALU

W celu zgłoszenia zgonu właściciela/współwłaściciela lokalu należy doręczyć do Spółdzielni (lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl) kopię aktu zgonu, adres lokalu do którego zmarły posiadał prawo, adres do korespondencji (plik - adres do korespondencji.pdf) oraz oświadczenie o ilości osób w lokalu mieszkalnym (plik - oswiadczenie o ilosci osob.pdf).

WAŻNE!
Przed zgłoszeniem uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Członkowskim tel. 91-423-93-00 wew. 322 lub 321.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ DO KANCELARII NOTARIALNYCH DO ZBYCIA LOKALU, DO URZĘDU MIEJSKIEGO, DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO DO GAZOWNI, ITP.

W związku ze zmienioną organizacją pracy Spółdzielni, zaświadczenia należy zamówić telefonicznie dzwoniąc do Działu Członkowskiego pod numer 91-423-93-00 wew. 321 lub 322.
Odbiór zaświadczenia – osobiście w siedzibie Spółdzielni w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Pracownik zawiadomi telefonicznie o zaświadczeniu gotowym do odbioru.
Opłaty za zaświadczenie wyłącznie na konto Spółdzielni o numerze: 56 1020 4795 0000 9702 0003 9693.
W tytule zapłaty należy wpisać: opłata za świadczenie oraz imię i nazwisko właściciela lokalu.
Opłaty za zaświadczenia:
Zaświadczenie do Kancelarii Notarialnej – 20 zł
Zaświadczenie do Sądu w celu założenia księgi wieczystej – 50 zł
Pozostałe zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu – 10 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ DO BANKU O BRAKU ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA KORZYSTANIE Z LOKALU

W związku ze zmienioną organizacją pracy Spółdzielni zaświadczenia do banku (zaświadczenie bezpłatne) wydawane przez Dział Czynszów należy zamówić telefonicznie dzwoniąc pod numer 91-423-93-00 wew. 383, 385 lub 356.
Odbiór zaświadczenia – osobisty w siedzibie Spółdzielni w terminie ustalonym z ww. Działem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYDAWANIE WNIOSKÓW DO DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Wnioski będą wydawane przez Dział Czynszów po zgłoszeniu telefonicznym – pod numerem 91-423-93-00 wew. 383, 385 lub 356.
Odbiór wniosku – osobisty w siedzibie Spółdzielni w terminie ustalonym z ww. Działem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROCEDURA OTRZYMANIA KODU DOSTĘPU DO MODUŁU E-CZYNSZ
(w czasie epidemii koronawirusa)


1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, zgłasza telefonicznie w Dziale Członkowskim, pod numerem (centrala): 91-423-93-00 wew. 321, 322 (lokale mieszkalne), 324 (lokale użytkowe), 347 (garaże) potrzebę uruchomienia usługi e-czynsz.
2. Dział Członkowski przeprowadza weryfikację na podstawie dokumentów w aktach lokalu i prosi o wysłanie mailem (kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl) prośby o uruchomienie dostępu do usługi e-czynsz oraz o przesłanie swoich danych: imię i nazwisko, adres mieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz ustalone hasło (hasło powinno zawierać co najmniej 7 znaków, nie więcej jak 13; nie może zawierać znaków diakrytycznych: ą, ę, ć).
3. W ciągu 7 dni roboczych, pracownik Działu Członkowskiego oddzwoni na wskazany numer telefonu i poda login umożliwiający uruchomienie usługi e-czynsz.

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej