E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
27
10.2020

Jak otrzymać dostęp do modułu e-czynsz

PROCEDURA OTRZYMANIA KODU DOSTĘPU DO MODUŁU E-CZYNSZ
(w czasie epidemii koronawirusa)


1. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, zgłasza telefonicznie w Dziale Członkowskim, pod numerem (centrala): 91-423-93-00 wew. 321, 322 (lokale mieszkalne), 324 (lokale użytkowe), 347 (garaże) potrzebę uruchomienia usługi e-czynsz.
2. Dział Członkowski przeprowadza weryfikację na podstawie dokumentów w aktach lokalu i prosi o wysłanie mailem (kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl) prośby o uruchomienie dostępu do usługi e-czynsz oraz o przesłanie swoich danych: imię i nazwisko, adres mieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz ustalone hasło (hasło powinno zawierać co najmniej 7 znaków, nie więcej jak 13; nie może zawierać znaków diakrytycznych: ą, ę, ć).
3. W ciągu 7 dni roboczych, pracownik Działu Członkowskiego oddzwoni na wskazany numer telefonu i poda login umożliwiający uruchomienie usługi e-czynsz.

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej