E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
22
10.2021

 Informacja w sprawie zmian opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie informuje, że z dniem 26.10.202 1 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zmienia ceny dostawy wody wraz z odprowadzeniem ścieków. W związku z podwyżką ceny wody Zarząd w dniu 21.10.2021 r. uchwala co następuje:

Nowo obowiązujące stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkań wyposażonych w wodomierze oraz dla mieszkań nieopomiarowanych w wysokości:
- za 1 m³ dostarczanej wody 5,07 zł/m³ brutto (4,69 zł/m³ netto),
- za 1 m³ odprowadzenia ścieków 7,14 zł/m³ brutto (6,61 zł/m³ netto);
Łącznie 12,21 zł/m³ brutto (11,30 zł/m³ netto).
Nowo obowiązujące stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla lokali użytkowych
i garaży w wysokości:
- za 1 m³ dostarczanej wody 4,69 zł/m³ netto,
- za 1 m³ odprowadzenia ścieków 6,61 zł/m³ netto;
Łącznie 11,30 zł/m³ netto.
Nowo obowiązujące stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkań socjalnych usytuowanych w budynku przy ulicy:
- Barnima 13A-14A w wysokości 36,63 zł/os/m-c.

Podstawę zmiany pobieranych opłat stanowi:
- Decyzja wydana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie Z.RZT.70.116.2021.RaN z dnia 23.09.2021 r.

Informacja w sprawie zmian opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 26 10 2021.pdf
« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej