E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
22
06.2021

Dla Seniorów

Dla Seniorów

 

Treśc listu:

"Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowanym w okresie 1 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
Celem projektu jest udzielanie nieodpłatnego wsparcia Mieszkańcom Szczecina – osobom niesamodzielnym (w tym niesamodzielnym z powodu chorób otępiennych i osobom niepełnosprawnym) oraz ich opiekunom.
Szczegółowe informacje dot. projektu – a zwłaszcza trzech zadań, które realizuje Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 – zawarliśmy w treści ulotek....
W tym trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii współpraca z Państwem ułatwiłaby nam dotarcie z informacją do szerszej grupy Szczecinian, w szczególności do Członków Państwa Spółdzielni, dzięki czemu moglibyśmy objąć wsparciem większą liczbę osób potrzebujących pomocy."

Ulotka trójdzielna s.1 - projekt Zaopiekowani.jpg

 

Ulotka trójdzielna s.2 - projekt Zaopiekowani.jpg

 

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej