E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
09
06.2023

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni, że do dnia 7 czerwca 2023 roku nie wpłynęły od członków Spółdzielni projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które zmieniłyby porządek obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 i 23 czerwca 2023 r.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiony w zawiadomieniu z dnia 23 maja 2023 r., ogłoszony w „Kurierze Szczecińskim” w dniu 29 maja 2023 r. oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni – nie uległ zmianie.

Zawiadomienie II o WZ - ogłoszenie 20230609.pdf
« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej