Zarejestruj się

1. Rejestracja użytkownika może nastąpić po złożeniu osobiście przez właściciela lokalu w Dziale Członkowskim, Gospodarki Nieruchomościami i Przekształceń Własnościowych – wypełnionego w obecności pracownika Spółdzielni – formularza zgłoszeniowego (zalacznik e-czynsz.pdf), po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i pisemnej akceptacji niniejszego regulaminu.
UWAGA! Dopuszczona jest procedura uproszczona – pełna informacja w Dziale Członkowskim pod numerem telefonu 91 423 93 00 w. 322. 

2. Rejestracja użytkownika serwisu „e-czynsz”:

Rejestracja użytkownika

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej: www.smsrodmiescie.szczecin.pl.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej