Zarejestruj się

1. Rejestracja użytkownika może nastąpić wyłącznie po złożeniu osobiście przez właściciela lokalu w Dziale Członkowskim, Gospodarki Nieruchomościami i Przekształceń Własnościowych – wypełnionego w obecności pracownika Spółdzielni – formularza zgłoszeniowego, okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i pisemnej akceptacji niniejszego regulaminu. UWAGA! W czasach pandemii dopuszczona jest procedura uproszona – czytaj więcej

2. Rejestracja użytkownika serwisu „e-czynsz”:

Rejestracja użytkownika

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej: www.smsrodmiescie.szczecin.pl.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej