E-czynsz
  • Sprawdź bieżące saldo
  • Zobacz historię wpłat
  • Pobierz fakturę
12
06.2022

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 6 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym i faktycznym:

 Lp.  Adres  Powierzchnia  Cena wywoławcza  WADIUM  Formularz i mapa  Foto
 1.  Wyszyńskiego 38/33  28,55 mkw  196 900,00 zł  10000,00 Wyszyńskiego 38m33.pdf

Formularz-Wyszyńskiego 38-33.pdf

 FOTO_Wyszyńskiego_38_33.pdf
 2.  pl. Żołnierza 1/34  36,71 mkw  233 400,00 zł  12000,00 pl. Żołnierza 1m34.pdf

Formularz- pl. Żołnierza 1-34.pdf

 Foto pl Żołnierza 1-34.pdf
 3.  Niepodległości 33/26  27,59 mkw  180 700,00 zł  10000,00 Niepodległosci 33m26.pdf

Formularz-Niepodległości 33-26.pdf

 Foto Niepodleglości 33m26.pdf
 4.  1 Maja 7/20  30,94 mkw  189 700,00 zł  10000,00 1 Maja 7m20.pdf

Formularz-1 Maja 7-20.pdf

 Foto 1 Maja 7m20.pdf
 5.  Krzywoustego 21/22  37,07 mkw  240 400,00 zł  13000,00 Krzywoustego 21m22.pdf

Formularz-Krzywoustego 21-22.pdf

 Foto Krzywoustego 21-22.pdf

 Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2022 r. w siedzibie Spółdzielni – pok. 7 od godz. 10.00, co 30 minut wg kolejności wymienionej listy mieszkań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium ( na każde mieszkanie osobno – w podanej kwocie) na rachunek bankowy Spółdzielni nr 56 1020 4795 0000 9702 0003 9693 w terminie do dnia 29.06.2022 r.
UWAGA:
Za wpłacone wadium uznaje się wyłącznie środki finansowe zaksięgowane na rachunku Spółdzielni.
Przedmiotowe mieszkania zbywane są w istniejącym stanie technicznym i można je oglądać w poniedziałki w godz. 15.00 – 17.00 lub w środy w godz. 13.00 – 15.00 po uprzednim umówieniu się z Administracją Osiedlową nr 1: tel. 91 42 39 300. Postęp kwoty licytacji wynosi 1000,00 zł.
Wadium wniesione przez oferentów, których oferty zostaną przyjęte będą zaliczone na poczet wylicytowanej ceny mieszkania. Wadia pozostałych osób zostaną przekazane na wskazany rachunek bankowy do dwóch dni roboczych po odbytym przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, o ile osoba wygrywająca przetarg w terminie 14 dni nie wpłaci wylicytowanej kwoty na mieszkanie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz bez prawa dochodzenia roszczeń przez uczestników.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa w formie aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości i we współwłasności gruntu. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca lokalu wygrywający przetarg.
Regulamin przetargu oraz statut Spółdzielni wyłożone są do wglądu w siedzibie Spółdzielni, pok. 6.
UWAGA: W przypadku nabycia mieszkania na cele inne niż własne mieszkaniowe lub związane z prowadzoną działalnością gospodarczą poza wylicytowaną ceną, wygrywający przetarg zobowiązany jest do zwrotu udzielonej bonifikaty za wykup gruntu w udziale przypadającym do nabywanego lokalu przed zawarciem notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności wylicytowanego mieszkania.
Szczegółowe informacje o lokalach znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsrodmiescie.szczecin.pl
Dodatkowe informacje o przetargu – Dział Członkowski tel. 91 42 39 300 w. 322, 325 .

« powrót
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście
Strona używa cookies Dowiedź się więcej