Informacja dla mieszkańców z budynków przy ul. Lubomirskiego 3 i 5

7 lutego 2018

 

Wymiana dźwigów osobowych w budynku przy ul. Lubomirskiego 3 odbędzie się w następujących terminach:

– I dźwig (05.02 – 20.04.2018 r.)

– II dźwig (23.04 – 15.06.2018 r.)

 

Wymiana dźwigów osobowych w budynku przy ul. Lubomirskiego 5 odbędzie się w następujących terminach:

– I dźwig (19.02 – 04.05.2018 r.)

– II dźwig (07.05 – 29.06.2018 r.)

 

UWAGA: Prace związane z realizacją wymian dźwigów jak wyżej będą tak prowadzone, aby jeden dźwig cały czas był czynny i dostępny dla mieszkańców.

 


Dni wolne – 27 grudnia i 2 stycznia

21 grudnia 2017

Informujemy, że w dniach: 27 grudnia 2017 r. (środa) oraz 2 stycznia 2018 r. (wtorek) wszystkie biura Spółdzielni oraz Administracji 1 i 2, będą nieczynne.
Wszystkich chętnych zapraszamy w kolejnych dniach.


21 grudnia 2017 zyczenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu dużo radości, ciepła
i życzliwej świątecznej atmosfery
a w nadchodzącym Nowym 2018 Roku,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”


Harmonogramu odczytu wodomierzy

30 listopada 2017

Informujemy, że w dniach od 11 grudnia do 20 grudnia 2017 r. przeprowadzane będą odczyty wodomierzy w lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę MEDEST zgodnie z poniższym harmonogramem. Mieszkańcy, u których ostatni odczyt w miesiącu sierpniu 2017 r. przeprowadzony został z natury mogą podać odczyt w formie pisemnej do Spółdzielni (pokój nr 10) lub w formie elektronicznej na adres: woda@smsrodmiescie.szczecin.pl. Odczyty będą przyjmowane w terminie do 29.12.2017 r.

Odczyt taki powinien zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:

–  adres lokalu;

–  nr wodomierza (znajduje się na tarczy wodomierza);

–  instalacja wody ciepłej czy zimnej;

–  odczyt wskazania z dokładnością do jednego miejsca po przecinku;

–  datę wykonania odczytu;

–  tel. kontaktowy do osoby dokonującej odczytu.

 

Odczyty wodomierzy w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze ze zdalnym odczytem pracownicy Spółdzielni będą przeprowadzać w okresie 18-29 grudnia 2017 r. Obecność w mieszkaniu przy takim odczycie nie jest wymagana.

Informację na temat przeprowadzanych odczytów udzielane są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 91 423 93 00 w. 335, 340.

 

Uwaga: Nie ma możliwości podawania telefonicznie odczytów wodomierzy do Spółdzielni.

Harmonogram odczytu:

Administracja 1 – brak harmonogramu z uwagi na opomiarowanie radiowe.

Administracja 2 – termin pierwszy.

Administracja 2 – termin drugi.


Drzewa na osiedlu

23 listopada 2017 drzewo01

Jak co roku o tej porze przycinamy oraz wycinamy drzewa, których nie można było ciąć w okresie ich wegetacji. Cięcia mają charakter pielęgnacyjny, ale też niektóre są usuwane ze względu na ich stan bądź niebezpieczeństwo jakie stwarzają dla mieszkańców i mienia ze względu na swoje rozmiary.

Na publikowanych zdjęciach widać pozostałości po drzewie rosnącym przy budynku zlokalizowanym przy ul. Unisławy 13 od strony parkingu.

drzewo02 drzewo03 drzewo04


Termomodernizacja na Wiosny Ludów

22 listopada 2017 wl 02

W budynku zlokalizowanym przy ul. Wiosny Ludów 9-11 realizowana jest duża inwestycja związana z termomodernizacją. W zakresie prac znajduje się dociepleniu szczytów budynku warstwą styropianu, a następnie położenie nowego tynku i malowanie. Cała modernizacja zakończy się jeszcze jesienią tego roku.

wl 06wl 05wl 04wl 01wl 07wl 03


Identyfikator pracownika SM „Śródmieście”

5 listopada 2017 SMS_Legitymacja_przykład

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zdarzającymi się próbami kradzieży poprzez podszywanie się pod pracowników Administracji, przypominamy że wszyscy pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” mają obowiązek posiadania legitymacji służbowej. Na legitymacji znajduje się numerdata ważnościimięnazwisko oraz stanowisko służbowe. Legitymacja oznaczona jest logiem Spółdzielni i jest zabezpieczona przed podrobieniem poprzez umieszczenie hologramu z logiem Spółdzielni.

Gdy pojawi się u Państwa którykolwiek z pracowników ma on obowiązek wylegitymowania się, dzięki czemu mieszkaniec może sprawdzić, czy nie ma do czynienia z oszustem.

(link)


Jesień na osiedlu

29 października 2017 jesien 00

jesien 07jesien 01 jesien 14 jesien 13 jesien 12 jesien 11 jesien 10 jesien 09 jesien 08 jesien 06a jesien 06 jesien 05 jesien 04 jesien 03 jesien 02


Złamana gałąź

24 października 2017 drzewo 0

W nocy z dnia 14 na 15 września 2017 przy budynku znajdującym się przy ulicy Wiosny Ludów 1 wskutek wichury złamała się gałąź dużego drzewa. Urząd Miasta Szczecin WGKiOŚ wyraził zgodę na usunięcie całego drzewa, co nastąpiło po uzyskaniu protokołu konieczności w dniu 16 września 2017 r.

drzewo 1 drzewo 3 drzewo 6 drzewo 7 drzewo 8drzewo 4drzewo 2


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie za 2017 rok

8 września 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Oferta powinna zawierać:

 1. krótka charakterystyka podmiotu badającego i ogólne informacje o oferencie,
 2. zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 3. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań sprawozdania finansowego z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej,
 4. cenę brutto za realizację zamówienia na badanie sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem pozostałych kosztów związanych z badaniem np.: przejazdy, noclegi, diety, maszynopisanie,
 5. informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu/zespołu przeprowadzającego badanie),
 6. zobowiązanie biegłego rewidenta do udzielania porad i wyjaśnień przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak i w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego za 2016 rok, w zakresie przepisów bilansowych i podatkowych.

Oferty z dopiskiem „Sprawozdanie 2017” należy składać w terminie do 31 października 2017 r. w siedzibie Spółdzielni lub przesłać pocztą na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”, ul. Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółdzielnię.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pod numerem telefonu 91-423-93-00 wew. 331 lub 343.

 

Informacje podstawowe
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie dotyczące przygotowania wyceny usługi badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

I. Dane podstawowe:

 1. Dane teleadresowe:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie
  Ofiar Oświęcimia 6, 71-503 Szczecin
  NIP: 851-030-96-34
  REGON: 000771772
  tel. 091-423-93-00
  e-mail: kancelaria@smsrodmiescie.szczecin.pl
 1. Osoby do kontaktu:
  Daniel Wasylów, tel. 91-423-93-00 wew.331

II. Podstawowe dane finansowe
według stanu księgowego na dzień 31.12.2016 roku:

 • Suma bilansowa:                                                              248 433 816,13 zł
 • Wartość aktywów trwałych:                                               230 207 586,85 zł
  w tym RZAT                                                                    222 547 190,76 zł
 • Wartość kapitałów własnych:                                          224 274 095,04 zł
 • Przychody netto ze sprzedaży produktów:                           53 863 347,73 zł
 • Koszty działalności operacyjnej                                          52 596 026,98 zł
 • Wynik finansowy netto:                                                     1 965 425,05 zł
 • Przeciętne zatrudnienie (etaty):                                                 76 etatów
 • Import/eksport/WNT/WDT                                                    nie występuje

 

III. Preferowany termin zakończenia badania sprawozdania: 23.03.2018 r.

IV. Rodzaj opinii z badania za rok poprzedni: badanie obligatoryjne, opinia pozytywna bez zastrzeżeń.

V. Konieczność udziału biegłego rewidenta w celu streszczenia wyników przeprowadzonego badania z Członkami Rady Nadzorczej.

(Link 1)

(Link 2)