Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”

8 czerwca 2017 zd03

W dniach 8-9 czerwca br., w dwóch częściach, w siedzibie Administracji Spółdzielni przy ul. Ofiar Oświęcimia 6, od godz. 17 (każdego dnia) odbywa się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy.

zd05zd04zd02zd01


Parking dla naszych mieszkańców

21 maja 2017 wl02

Kilka dni temu zakończyliśmy budowę parkingu dla samochodów za budynkiem przy ulicy Wiosny Ludów 3. Parking jest zamknięty i dostępny do użytkowania wyłącznie przez naszych mieszkańców.

wl01 wl03 wl04 wl05


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SM „Śródmieście” w Szczecinie

16 maja 2017

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie, działając na podstawie § 3239 ust. 1 i § 3340 statutu Spółdzielni, zawiadamia członków Spółdzielni, że w siedzibie Spółdzielni, ul. Ofiar Oświęcimia 6, w sali konferencyjnej przy Administracji Osiedlowej Nr 2, odbędzie się podzielone na części Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Zgodnie z uchwałą nr 15/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.04.2017 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części
i zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie uchwały nr 127/PO/2017 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Szczecinie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, ustala się:

 

 1. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 08.06.2017 r. o godz. 17.00

i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 1

przy ul. ul. al. Niepodległości 28-29; Kr. Jadwigi 42-42a-42b; Wyzwolenia 12-14; Kopernika 3-4-5; Łokietka 1a; 5 Lipca 40-41a; Krzywoustego 21; Piłsudskiego 8-12; Jagiellońska 6-6a; Śląska 42b; Malczewskiego 17-17d; 18-18d; 21-21d; 3 Maja 2-2a-3; Śniadeckich 1-2; Śniadeckich – Garaże; Czackiego 1; Kaszubska 31; Drzymały 6-8; K. Kierat 5; 8-11; Grodzka 32-34; Podgórna – Garaże; Pl. Żołnierza 1-1a; Niepodległości 32-33; Kujawska 7, 8; Wyzwolenia 30-32-34-36-38; Pl. Rodła 1-2; Wyszyńskiego 36–38;
40-42; Malczewskiego 35, 36; Matejki 13, 14, 15, 16, 17; Rayskiego 2-4; Jagiellońska 32; 1 Maja 6-7, 8-9, 10-11; 12-13, 14-15, 16-17,
18-19; 20-21, 22-23; 24-25; 26-27, 28-29; Parkowa 31-32, 33-34, 35-36, 37-38; 1 Maja-Sczanieckiej – Garaże; Hoża 1; Focza 12-14-16; Świstacza 1-9, 1A; 11-19; Tarpanowa 20-24, 26-30, 32-36, 38-44; Tarpanowa – Garaże; Miedziana 12-12a-13-13a-13b; 14-14a-15-15a-15b; 16-16a-17-17a-17b; J. Ch. Paska 6-8a; E. Plater 75-80; Malczewskiego 8a-8b; 9a; Jana Kazimierza 21; Parkowa 14-21; Dubois 46-48; Kapitańska 5-5a; Swarożyca 1-1a; Sczanieckiej 1-2; 3-3a; 4-5-6; Parkowa 22 – Garaże; Parkowa-Dubois – Garaże; Boczna 3-5-7-9; Grudziądzka 22-23-24a-24b-24c; 25; Józefa 3-4-4a; Piesza 2-3; Woj. Polskiego 13a; Woj. Polskiego 21; Woj. Polskiego 15-17-19;
Woj. Polskiego 23-25-27; Woj. Polskiego 26-28-30; Woj. Polskiego 35-37-39; Obr. Stalingradu 19.

 

 1. część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 09.06.2017 r. o godz. 17.00

i obejmuje członków Spółdzielni posiadających lokale w budynkach Administracji Osiedlowej Nr 2

przy ul. ul. Barnima 5-6, 7-8, 9-10, 11-11a, 12-12a; Barnima 15, 16, 17, 18-18a; Barnima 13a-14a – Garaże, lokale użytkowe; Niemierzyńska 10, 11; Herbowa 1-3, 4-4b, 5-5b, 6-8, 9-11, 12-12b, 29-30; Szymanowskiego 13-14, 17-17c, 18a-c; Wąska, 10-10a; Wiosny Ludów 51–55, 57-63, 65-69, 71-77, 79-87, 89-91, 93-99, 101-105, 107-111, 113-115; Łabędzia 30; Monte Cassino 13, 13a-c, 14; Wielkopolska 35-38, 39-42; Wąska 9-9c; Szymanowskiego 5; Felczaka 4/5, 8-8b; 18b, 20-20e; Odrowąża 2 – lokale użytkowe; Wyzwolenia 99, 103; Felczaka 1/2, 3; pl. Kilińskiego 1-1b; Odzieżowa 13, 14, 15, 16; Odzieżowa 17-20, 21-24, 25-28, 29-32;
Odzieżowa 1, 2, 3-12, 12b-d; Czesława 1b-e, 2, 3, 5, 7a-c; Czesława 1f, 4-5 – Garaże; Czesława 6 – Garaże; Ofiar Oświęcimia 2, 4, 8; Ofiar Oświęcimia-Czesława 6, 6a – Garaże; Lubomirskiego 1, 3, 5; Wyzwolenia 54, 68; Wiosny Ludów 1, 3, 9-11, 13-17, 21-35, 37-47; Arkońska 14; Tatrzańska 3, 7 – Garaże; Romera 63–65; Unisławy 12, 13, 13b-13e; 16-19, 20-20a; Wyzwolenia 75, 75a, 75b, 85; Felczaka 30.

Członkowie oczekujący w Spółdzielni na ustanowienie prawa do lokalu zostali zaliczeni do części II. Walnego Zgromadzenia i biorą udział w zebraniu w dniu 09.06.2017 r. o godz. 17.00.

 

 1. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.

 • Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybory Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności
  podejmowania uchwał.
 • Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 48/2016 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie pozbawienia
  członkostwa w Spółdzielni; podjęcie uchwały w sprawie.
 • Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 42/2016 z dnia 27.10.2016 r. w sprawie pozbawienia
  członkostwa w Spółdzielni; podjęcie uchwały w sprawie.
 • Wybory delegata i zastępcy delegata na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 • Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 • Wybory uzupełniające do Rady Osiedla nr 2.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz
  z informacją o sposobie realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz kierunków działania i możliwości realizacji
  zadań Spółdzielni w latach 2016-2020 (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania
  Zarządu.
 • Rozpatrzenie informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy 2016/2017 r.
 • Informacja Rady Osiedla na temat działalności za okres sprawozdawczy 2016/2017.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz z informacją o realizacji uchwał z ostatniego
  Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia kierunków działania i możliwości realizacji zadań Spółdzielni w latach 2016-2020
  (kontynuacja wraz z nowymi aspektami), zaprezentowane w części 10. sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
 • przyjęcia informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych,
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy 2016/2017 r.,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów delegatów i zastępców delegatów na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dot. wyboru członka Rady Osiedla nr 2.
 • Zamknięcie obrad.

Sprawozdania, które będą przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wynikające
z przedłożonego porządku obrad, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 18 maja 2017 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16 oraz
w pok. nr 23 w dziale ds. organizacyjno-samorządowych.

Projekty uchwał zgłoszonych przez osoby uprawnione, wykładane będą w siedzibie Spółdzielni do wglądu członków Spółdzielni
na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 25 maja 2017 r. w Sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 16 oraz w pok. nr 23 w dziale ds. organizacyjno-samorządowych.

 

 1. Uprawnienia członków Spółdzielni i informacje dodatkowe:
 • Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków tylko osobiście.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie, którym przysługują prawa do lokali położonych na terenie różnych zespołów nieruchomości (różnych części Walnego Zgromadzenia) dokonują wyboru tej części, w której zamierzają uczestniczyć, przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Spółdzielni, najpóźniej na 3 dni przed obradami I. części Walnego Zgromadzenia.

Członek, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej i przybędzie na obrady wybranej części Walnego Zgromadzenia, wynikającej z posiadania lokalu zaliczonego do tej części, to fakt ten przyjęty zostanie jako deklaracja członka i dokonanie wyboru udziału w tej części Walnego Zgromadzenia.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać projekty uchwał i prawo żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
  24 maja 2017 r.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Projekty uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni.

 • Kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, Rady Osiedla nr 2 oraz na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zgłaszają członkowie Spółdzielni na piśmie – na kartach zgłoszeń (wg wzoru do pobrania w Administracji Osiedla) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2017 r.

Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni, Rady Osiedla oraz kandydatów na delegatów i zastępców delegatów na VII. Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP musi być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2017 r.

Poprawki do projektów uchwał należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, a w dniach 3-4 czerwca 2017 r.
w siedzibie Spółdzielni – POGOTOWIE LOKATORSKIE (wejście od ul. Czesława 6).

 • Członek Spółdzielni zainteresowany otrzymaniem regulaminu obrad, sprawozdaniami lub projektami uchwał, winien złożyć
  w sekretariacie Spółdzielni pisemny wniosek.

Mandaty członkom Spółdzielni przybyłym na daną część Walnego Zgromadzenia będą wydawane po okazaniu dowodu osobistego.

 

 

Szczecin, dnia 10 maja 2017 r.

(link)


Harmonogram odczytu podzielników kosztów c.o.

8 maja 2017

Informujemy, że od dnia 15 maja 2017 br. rozpoczynają się w zasobach Spółdzielni odczyty podzielników kosztów c.o. za okres rozliczeniowy 2016/2017. Odczyty będą przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez firmę THERMOCONTROL zgodnie z poniższym harmonogramem.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do odczytu w żadnym z wyznaczonych terminów istnieje możliwość podania odczytu pocztą elektroniczną na adres cieplo@smsrodmiescie.szczecin.pl lub telefonicznie do firmy THERMOCONTROL pod nr tel. 603-466-764, telefon czynny w dni robocze w godzinach 10-14.
Odczyt tak podawany musi zawierać następujące informację aby mógł zostać przyjęty do rozliczenia:

• adres lokalu

• nr podzielnika (czterocyfrowy nad wyświetlaczem)

• wskazanie bieżące (cztery cyfry bez żadnych oznaczeń literowych)

• wskazanie poprzedzone literą M

wskazanie poprzedzone literą C (cyfra kontrolna do weryfikacji odczytu)

• tel. kontaktowy do osoby, która dokonywała odczytu do celu ewentualnej weryfikacji odczytu

Informacje na temat przeprowadzanych odczytów można uzyskać:

• w Firmie THERMOCONTROL ul. Odzieżowa 12c/3 tel. 603-466-764

• w siedzibie Spółdzielni pok nr 3 tel. 91/423-93-00 w. 340.

Uwaga:
Odczyty będą przyjmowane w terminie do 31.07.2017 r.

Administracja 1

Administracja 2


Dzień wolny – 2 maja

27 kwietnia 2017

Informujemy, że 2 maja (wtorek) wszystkie biura Spółdzielni oraz Administracji 1 i 2, będą nieczynne.

Wszystkich chętnych zapraszamy w czwartek –  4 maja od godziny 7.00.


Łabędzia 30

25 kwietnia 2017 labedzia 04

W budynku przy ul. Łabędziej 30 przeprowadzono wymianę poziomów zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji z zaworem termostatycznym na cyrkulacji pod pionami. Stare stalowe zawory zostały zastąpione nowymi zaworami kulowymi. Każdy mieszkaniec ma teraz możliwość zakręcenia dopływu wody do fragmentu instalacji. Pamiętajmy, że odcięcie dopływu wody powinno być poprzedzone poinformowaniem o takim zamiarze osób zainteresowanych.

labedzia 01 labedzia 02 labedzia 03 labedzia 05


18 kwietnia 2017 hydrofornia 02

W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy dużą inwestycję. Została wykonana nowa hydrofornia dla budynków znajdujących się przy ul. Lubomirskiego 1, 3, 5 oraz ul. Wyzwolenia 54, 68. Zasila ona wyższe kondygnacje tych budynków w bieżącą wodę. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z zaleceniami  PPOŻ, tak, żeby w pionach cały czas znajdowała się woda.

hydrofornia 01  hydrofornia 03 hydrofornia 04


Życzenia

15 kwietnia 2017 zyczenia_w sms 2017

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

życzą

Rada Nadzorcza i Zarząd SM „Śródmieście”


Plac zabaw na Lubomirskiego

11 kwietnia 2017 pl lubomiskiego 03

pl lubomiskiego 01 pl lubomiskiego 02 pl lubomiskiego 04 pl lubomiskiego 05 pl lubomiskiego 06 pl lubomiskiego 07 pl lubomiskiego 08